Argüden Academy Launches Governance Scorecards for Municipalities

The Governance Scorecards aim to measure the quality of governance and identify benchmark examples to instigate learning for good governance. The report prepared by the Argüden Governance Academy assesses 37 district municipalities of Istanbul in terms of governance policies and practices with the aim of contributing to improvement of these policies, which help to increase the quality of municipal services and prosperity of citizens. With its unique approach and methodology, the report is attracting international attention.

Click here to download the Press Kit.

In the News

Hürriyet Daily News

Municipalities constitute an area where citizen interactions with the government gain greater importance.

Tamer Işıtır, Dünya

Argüden, uyguladıkları modelin dünyada ilgi uyandırdığını ve Kore’den de bir davet aldıklarını sözlerine ekledi.

Ali Saydam, Yeni Şafak

Şeffaflık, açıklık, sürdürülebilirlik, fikri takip, raporlama, hesap verebilirlik; yani yönetim yaklaşımı kalitesi…

Sözcü

“Yaptığımız çalışma; yerel yönetim aktörleri ve belediyeler için yönlendirici bir kılavuz niteliğindedir.”

Dokuz Sütun

“Sunduğumuz bu kaynağın, belediyelerde dönüşümü ve gelişimi tetikleyen liderlere ve uygulayıcılara, 'iyi yönetişim' uygulamalarını geliştirme yolunda referans olmasını hedefliyoruz.”

Akit Haber

“İyi yönetişim ilkelerini bir bütün olarak hayata geçiren yerel yönetimler, vatandaşın kendilerine daha çok güven duymasını sağlıyorlar.”

Gazete Ekonomi

Türkiye’nin dünya çapından isimlerinden biri olan Yılmaz Argüden’in önderliğini yaptığı Argüden Yönetişim Akademisi tarafından yapılan araştırmada Marmara’nın tek kadın belediye başkanı lider çıktı.

Haber Marmara

Dr. Yılmaz Argüden yönetiminde belediyeler, mahalle muhtarlıkları, vatandaşlar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları ve akademisyenlerin desteğiyle yapılan, “Vatandaş Bakışıyla İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi” adlı araştırma sonuçlandı.

İstanbul Times

Argüden Yönetişim Akademisi’nin, Sabancı Üniversitesi, Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu ve ARGE Danışmanlık’la birlikte hazırladığı ”Vatandaş Bakışıyla İstanbul İlçelerinin Belediye Yönetişim Karnesi” İstanbul Pera Müzesi’nde düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna açıklandı.

EKOIQ

İstanbul’un iyi şekilde yönetilmesi ve sürdürülebilir bir şehir olması­nın yolu mahallelerden başlayarak, ilçe ve il düzeyinde iyi yönetişim or­tamının tesis edilmesinden geçiyor. Karnelerin başta vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve belediyeler tarafından kılavuz ola­rak kullanılmasını ümit ediyoruz.